La Muralleta

Habitatges col·laboratius sènior


Un projecte de vida comunitariQui som?

El Grup

Som persones emprenedores d'un projecte auto gestionat enfocat a millorar la qualitat de vida en l'etapa de la maduresa. Persones amb ganes de compartir experiències, tasques i serveis per a fer més fàcil el que de manera individual és complicat.

El grup en l'actualitat está format por 39 persones, d'edats compreses entre 59 i 83 anys, de les quals 17 són homes i 22 dones. Grup heterogeni en quant a pensament, nivell cultural i procedència, així com en preferències i necessitats. Però amb objectius en comú: d'envellir acompanyats, actius, gaudir de la naturalesa i autogestionar la nostra vellesa.


Proyecte social

La nostra Missió


Volem ser una comunitat de vida sènior, en un entorn que faciliti el desenvolupament personal i col·lectiu en el marc d'un nou paradigma, que prioritza l'autodeterminació i la solidaritat; obert a l'entorn i l'acció social.

La nostra Visió


Volem transformar els models de convivència cap a l'excel·lència i contribuir al progrés d'aquest nou paradigma de l’envelliment actiu i saludable enfocat cap a l'atenció integrada i centrada en la persona amb eficiència i eficàcia.

Els nostres Valors


Confiança, Sostenibilitat, Cooperació, Flexibilitat, Respecte mutu i Perspectiva de Gènere.