Evolució del Projecte

La idea del projecte va sorgir de José Caballero al 1.999, soci fundador, que va saber transmetre a un grup d'amics el seu entusiasme per crear una alternativa al model convencional de residències, una proposta per encarar de forma autogestionada l’envelliment en un entorn de convivència er a quan arribés la jubilació.

En aquells temps gairebé no hi havia informació sobre models alternatius de convivència sènior, encara que sí que es coneixien els de cohabitatge (cohousing) dels països nòrdics. A Espanya només era conegut el projecte residencial de Santa Clara a Màlaga, que vam anar a visitar.

En menys d'un any a Josep i el grup d'amics van materialitzar la idea adquirint uns terrenys al municipi de Santa Oliva, motiu pel qual van crear una cooperativa d'habitatges amb el nom de Residència La Muralleta, sccl.

Des de l'inici es va treballar amb una mentalitat ecologista i respectuosa amb el medi ambient, tenint per principi la bioconstrucció, recuperació de les aigües pluvials, horts comunitaris ecològics, energia solar, etc.

Aquest projecte, igual que molts dels projectes d'aquestes característiques, ha passat per dificultats de tota mena al llarg de la seva trajectòria.

Les traves administratives van ser les primeres a aparèixer: requalificació de la finca, urbanització, permisos d'obres, etc. Un procés molt lent i difícil, potser per la manca d'experiències en aquestes iniciatives.

Una vegada superades algunes de les traves burocràtiques, ens enfrontem a un nou problema: la bombolla de la construcció, que va desbordar els pressupostos previstos, el que va fer que es perdessin socis/es i en conseqüència només es va poder realitzar el projecte arquitectònic de la primera fase.

A l'inici de les obres, tindrem problemes amb el constructor i es van estar aturades gairebé un any. Quan els reprenem, estàvem immersos en la crisi immobiliària, amb la qual cosa va resultar molt difícil la captació de nous socis durant molt de temps.

En acabar la construcció de les cases de la primera fase havien passat deu anys. Durant aquest temps, el grup es va renovant, incorporant persones amb una visió diferent a la proposta original, es tenia més informació, es va començar a mantenir contacte amb altres projectes ia participar a les jornades promogudes per HISPACOPP. Passem a formar part del col·lectiu juntament amb Trabensol, Santa Clara, Conviure, Port de la Llum, Brises del Cantàbric, i altres projectes similars.

El contacte amb altres projectes ens va fer replantejar l'enfocament inicial i va prenent força l'actual plantejament.

Amb aquesta redefinició i la incorporació de nous socis per a la segona fase, el grup ha quedat enfortit.

Paral·lelament a la construcció de les habitatges i espais comunitaris, s'està desenvolupant l'actual model d'habitatges col·laboratius, recollit als nous Estatuts. A més, s'està elaborant un protocol d'actuació preventiva que posarà en marxa actuacions i/o serveis en el moment que sigui necessari.

Imatges d'arxiu. Any 2007

José Caballero, soci fundador