Comissions TEMPORALS

COMISSIÓN OBRES HABITATGES

Per al seguiment de la construcció dels 6 habitatges de la segona fase hi ha una comissió integrada per dues persones de la primera fase i dues de segona fase, més una representació del consell rector. Aquesta comissió està en contacte amb l'equip de direcció d'obra i la constructora. La finalitat és que es compleixin les condicions de contractació i anar informant els socis i sòcies de la marxa de les obres.COMISSIÓ OBRES COMUNES

Actualment hi ha una comissió que coordina i supervisa la marxa de les obres dels espais comuns. Aquesta comissió està integrada per dos socis que s'han responsabilitzat de la contractació dels diferents professionals que intervenen en les obres: paletes i instal·ladors. La finalitat és que es compleixin les condicions pactades, segons l'aprovat en de l'assemblea.


OTRES COMISSIONS.

Comissió d'urbanització interna, una de les comissions relacionades amb la construcció dels espais comunes de la finca, la funció de la qual és la coordinació de les diferents propostes en el disseny de la urbanització interna, presentades als socis/es i en col·laboració amb altres comissions.(Comissió d'Arbres, Comissió de Jardins, Comissió d'obres, etc.)


Comissió d'interiorisme.

Aquesta comissió ha estat nomenada amb, caràcter provisional, amb la funció de dissenyar i equipar els espais comuns una vegada finalitzades les obres, previstes per a febrer de 2022.