Difusió


La Comissió de Difusió té com a objectiu divulgar el Projecte ajustant-se als principis, objectius i interessos expressats per la comunitat; exterioritzar-los i documentar-los on correspongui. També és responsable de la imatge que projectem a l'exterior, ja que representa socialment al projecte de la Muralleta Habitatges Col·laboratius, donant-li veu i imatge.


Objectius i funcions: Donar-nos a conèixer mitjançant la web; atendre els mitjans de comunicació; atendre interessats en el projecte; atendre estudiosos del tema Habitatges col·laboratius; intercanvi amb el col·lectiu; elaborar vídeos, fotos, reportatges, etc. de la Comunitat.

En la difusió d'aquest model de convivència i cures, adquirim el compromís davant la societat de complir amb els principis que comporta aquest model de projecte.