Gestió de Recursos

Objectius generals:

Promoure la prevenció de manera proactiva a nivell integral i reaccionar amb eficàcia en situacions de crisi seguint les bones pràctiques que es recolliran en un protocol.

Aquesta prevenció es realitzarà en dos nivells: salut i seguretat, amb la finalitat de retardar la vulnerabilitat i evitar en la mesura del possible la “incidentalidad” (Si es pot evitar no és un accident).

Fem referència a la Fundación Pilares

Fundación Pilares Las Buenas prácticas

Poniendo énfasis en el paradigma de Atención centrada en la Persona


Enlaços d'interés:

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

Asociación internacional de Gerontología y Geriatría

Libro blanco sobre la fragilidado-blanco-sobre-fragilidad/

Sociedad española de Psicogeriatría


(Teresa Martínez, 2013. En: www.acpgerontologia.com).

acp gerontología

Técnicas1l de Autonomía Personal y Ayudas


La fragilidad es reversible - YouTube vídeo de AIGG